Nasze zobowiązania

Ogólne Warunki Sprzedaży
Artykuły

ZAPISZ I / LUB WYDRUKUJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

11/07/2018

Ogólne Warunki Sprzedaży

Niniejsze warunki sprzedaży odnoszą się wyłącznie do produktów Showroomprive.com oferowanych na stronie www.vipsters.com. Produkty sprzedawane w www.vipsters.com są przeznaczone dla osób prywatnych zarejestrowanych na stronie („Użytkowników”).

Korzystając z usług proponowanych przez vipsters.com, Użytkownik akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, co pociąga za sobą zawarcie umowy z firmą vipsters.com z siedzibą przy 1 rue des blés 93210 La Plaine Saint-Denis we Francji i zobowiązuje Użytkownika do przestrzegania wszystkich zasad określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Nieprzestrzeganie przez Użytkownika zobowiązań zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży może doprowadzić do zawieszenia lub zamknięcia jego konta bez pociągnięcia do odpowiedzialności firmy vipsters.com.

Artykuł 1: Firma
Artykuł 2: Produkty
Artykuł 3: Cena
Artykuł 4: Dostępność towaru
Artykuł 5: Modyfikacja zamówienia
Artykuł 6: Płatność
Artykuł 7: Dostawa produktów
Artykuł 8: Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 9: Gwarancje
Artykuł 10: Kupony promocyjne
Artykuł 11: Prawo i jurysdykcja


Artykuł 1. Firma

Strona www.vipsters.com jest własnością spółki Showroomprive.com SARL (Sp. z o.o. prawa francuskiego) o kapitale zakładowym wynoszącym 120 169 260 euro, kierowanej przez pana Thierry’ego Petit, z siedzibą w ZAC de la Montjoie – 1 Rue des Blés – 93210 La Plaine Saint-Denis – Francja, która zapisana jest w Rejestrze Handlowym i Spółek w Bobigny (Francja) pod numerem 538 811 837, nr VAT PL 526 310 0150 .

Spółka Showroomprive.com posiada ubezpieczenie cywilne z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, realizowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe GAN Eurocourtage (7 place du Dôme-TSA 59876 –92 099 La Défense cedex –Tel: (0033) 170 966 000), numer polisy ubezpieczeniowej: 186212201.

Showroomprive.com korzysta z usług hostingowych ASPSERVEUR SARL (Sp. z o.o. prawa francuskiego) o kapitale zakładowym 500 000,00 euro, z siedzibą przy 785 voie Antiope - ZA Athelia III - 13600 La Ciotat – Francja.

Klient może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta vipsters.com, wysyłając e-mail na adres obslugaklienta@vipsters.com.


Artykuł 2. Produkty

„Produktem” określa się każdy towar, który wystawiony jest przez spółkę vipsters.com do sprzedaży na stronie internetowej www.vipsters.com

Firma Showroomprive.com podejmie wszelkie starania, aby zdjęcia dokładnie odzwierciedlały produkty oferowane w sprzedaży. Każdemu produktowi towarzyszy także dokładny opis jego głównych cech. W przypadku wyraźnej różnicy między opisem produktu a jego rzeczywistą postacią, Użytkownik ma prawo do odesłania produktu i domagania się zwrotu kosztów zgodnie z art. 8 poniżej.


Artykuł 3. Cena

Ceny naszych Produktów podane są w PLN i zawierają podatek VAT, nie uwzględniają jednak kosztów przygotowania i wysyłki zamówienia. Ostateczna kwota zamówienia zostanie podana w ostatnim etapie zatwierdzania zamówienia.

vipsters.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen w dowolnym momencie. Użytkownika obowiązuje cena wskazana w momencie potwierdzania zamówienia.

Produkty pozostają w posiadaniu Showroomprive.com aż do momentu uiszczenia przez Użytkownika www.vipsters.com całkowitej opłaty za zamówienie.

Firma vipsters.com nie praktykuje sprzedaży wolnej od podatku.
Artykuł 4. Dostępność towaru

Nasze produkty są dostępne w sprzedaży tak długo, jak są one widoczne na stronie internetowej.

W przypadku produktów znajdujących się u naszych dostawców oferty są ważne do wyczerpania towaru. Informacje na temat dostępności produktów są wskazane w momencie składania zamówienia. W związku z tym, że informacje te pochodzą bezpośrednio od naszych dostawców, w wyjątkowych sytuacjach mogą się w nich pojawiać błędy lub zmiany.

W przypadku niedostępności danego produktu po złożeniu zamówienia Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie o wysyłce części artykułów lub o całkowitym anulowaniu zamówienia.

Zwrot całości lub części kosztów zamówienia nastąpi niezwłocznie (w terminie 14 dni od powiadomienia o anulowaniu zamówienia) i zostanie dokonany w sposób analogiczny do zastosowanych podczas zakupu środków płatności (kupon promocyjny, karta płatnicza).


Artykuł 5. Zmiana zamówienia

www.vipsters.com zobowiązuje się do przyjęcia każdego zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. vipsters.com będzie dążył do realizacji wszystkich zamówień, w granicach dostępnych zasobów.

W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij” – Użytkownik ma możliwość zmiany wprowadzonych danych oraz wybranych wcześniej artykułów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Klikając na przycisk „Wyślij” w koszyku, na etapie płatności, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin Ogólnych Warunków Sprzedaży i tym samym zawiera umowę sprzedaży z vipsters.com. O ile nie postanowiono inaczej, dane zapisywane przez vipsters.com stanowią dowód wszystkich transakcji dokonanych przez vipsters.com i jego Użytkowników.

Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

Umowy zawarte na naszej stronie (dane dotyczące zamówienia i Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązujących w dniu zakupu) są przechowywane przez Showroomprive i dostępne na życzenie Użytkownika. Aby je otrzymać, Użytkownik kieruje prośbę, pisząc na adres obslugaklienta@vipsters.com.

Informacje dotyczące umowy są przedstawione w języku polskim i zostaną potwierdzone w formie pisemnej najpóźniej w momencie dostawy.

Produkty pozostają własnością vipsters.com do chwili uiszczenia przez Użytkownika vipsters.com całkowitej opłaty za zamówienie.

vipsters.com zastrzega sobie prawo do anulowania lub odmowy realizacji zamówienia Użytkownika, z którym istnieje spór dotyczący opłaty poprzedniego zamówienia.


Artykuł 6. Płatność

6.1 Sposóby płatności

Płatność odbywa się tylko online za pomocą karty płatniczej, serwisu PayPal oraz systemu Dotpay.

Akceptowane karty patnicze: Visa oraz Mastercard.

Konto Użytkownika zostanie obciążone w ciągu 4 dni od daty złożenia zamówienia, a płatność zostanie uznana za zrealizowaną po potwierdzeniu transakcji przez dostawcę usług płatniczych.

Płatność przez PayPal

PayPal to system umożliwiający szybkie, bezpieczne i wygodne dokonywanie i otrzymywanie płatności online. Oferowane rozwiązanie płatnicze dostępne jest dla osób prywatnych posiadających rachunek bankowy, kartę kredytową lub debetową, aktualny adres e-mail i dostęp do Internetu poprzez komputer, laptop lub urządzenie mobilne. PayPal realizuje zlecenia płatnicze i przelewa generowaną przez klienta kwotę na konto Showroomprive w ciągu 3 dni roboczych. Każda transakcja dokonywana jest w walucie Euro więc obejmuje przeliczenie walut jeżeli klient nie posiada tej waluty na kocie. Przeliczenie zostanie zrealizowane z zastosowaniem ustalonego detalicznego kursu wymiany, regularnie aktualizowanego na podstawie warunków rynkowych. Kurs ten może się różnić od kursów podawanych w gazetach lub na portalach internetowych i zawiera opłatę w wysokości 4%. Kurs wymiany dotyczący transakcji w wielu walutach zostanie wyświetlony w chwili dokonywania transakcji. Możesz sprawdzić kurs wymiany walut obsługiwanych przez system PayPal na stronie Profil. W tym celu:

1. Zaloguj się do swojego konta PayPal pod adresem https://www.paypal.pl/.
Na pasku menu u góry strony kliknij łącze Profil.
W kolumnie po lewej stronie kliknij łącze Moje pieniądze.
W sekcji Saldo konta PayPal kliknij łącze Waluty.
Wprowadź wymagane informacje w oknie Wymiana waluty, a następnie kliknij przycisk Oblicz.
W przypadku wymiany waluty za pomocą konwertera walut w ramach salda konta PayPal (jak w instrukcji powyżej) dodatkowa opłata za przewalutowanie wyniesie 2,5%.

Podczas używania systemu PayPal wybór metody płatności pozostaje zawsze indywidualną sprawą Użytkownika. Wystarczy, że doładuje On swoje konto PayPal lub powiąże je z danymi rachunku bankowego, karty kredytowej lub debetowej. W momencie zakupu decyduje On, która forma płatności najbardziej mu w danej chwili odpowiada. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu płatniczemu Użytkownik zachowuje stale pełną swobodę w kwestii formy płatności. Dokonując płatności, Użytkownik upoważnia nas do pozyskania środków w jego imieniu z wybranego źródła finansowania płatności, do wyemitowania pieniądza elektronicznego i do jego przekazania wskazanemu odbiorcy lub na saldo Użytkownika, zgodnie z jego dyspozycjami i warunkami niniejszej Umowy. Firma PayPal sfinansuje transakcję w następujący sposób:

Saldo Jeżeli Użytkownik posiada środki na koncie, serwis PayPal zawsze wykorzysta te środki do sfinansowania płatności Użytkownika.
Źródła finansowania płatności Jeżeli Użytkownik nie posiada środków w saldzie konta lub środki te nie są wystarczające do sfinansowania całej transakcji, system PayPal sfinansuje całą transakcję Użytkownika lub jej pozostałą część w następującej kolejności (w zakresie, w jakim pozwalają na to Źródła finansowania dostępne do użycia na koncie Użytkownika):
 • Saldo konta (o ile jest dodatnie)
 • Karta kredytowa/debetowa
Płatności cykliczne Jeżeli Użytkownik posiada środki na koncie w czasie przetwarzania płatności przez handlowca, serwis PayPal wykorzysta te środki zamiast środków z preferowanego źródła finansowania płatności.
Opóźnienie przetwarzania przez handlowca Jeżeli wystąpi opóźnienie przetwarzania przez handlowca i Użytkownik będzie posiadał środki na koncie w momencie przetwarzania i realizacji transakcji przez handlowca, system PayPal wykorzysta te środki zamiast środków z preferowanego źródła finansowania płatności.

Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2. ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).


Płatność przez Dotpay

Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

Dzięki szybkim natychmiastowym przelewom bezpośrednio z bankowości internetowej, vipsters.com natychmiast otrzymuje powiadomienie o fakcie dokonania zapłaty i może natychmiast wysłać zamówiony towar lub wykonać zamówioną usługę.

Dotpay oferuje obsługę przelewów internetowych w dwóch modelach:

Transfer – gdzie wystarczy zatwierdzić transakcje pinem lub tokenem, obsługiwany przez następujące banki:

mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Płacę z iPko, Przelew24 BZ WBK, Płacę z IKO, Płać z ING, Płacę z iPKONET, Przelew z BPH, Pekao24 Przelew, Millennium Płatności Internetowe, Płacę z Alior Bankiem, Płacę z Citi Handlowy, r-Przelew Raiffeisen Bank, Meritum Bank Przelew, Pay Way Toyota Bank, Płać z BOŚ, T-Mobile Usługi Bankowe, Eurobank Płatności Online, Płacę z Idea Bank, Pocztowy24, Płacę z PBS!Przelew online – obsługa przelewów online wysłanych poprzez bankowość internetową:

ING Bank Śląski, BPH Sezam, przelew bankowy, przekaz pocztowy, Deutsche Bank PBC, iPko, Credit Agricole Bank Polska, Invest Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej, BNP Paribas, Volkswagen Bank Polska, BS Wschowa, Getin Bank6.2 Bezpieczna płatność

Wszystkie transakcje odbywają się zgodnie z zasadami ochrony danych i są szyfrowane za pomocą protokołu SSL.

vipsters.com nie ma dostępu do tych danych i nie przechowuje ich na swoich serwerach. W związku z tym Użytkownik będzie musiał podać ponownie wymagane informacje w momencie realizacji nowej transakcji. Po naciśnięciu przycisku „Wyślij” w momencie płatności nasz bank (Societe Generale) sprawdza poprawność numeru karty płatniczej i upewnia się, że nie jest ona zastrzeżona. Użytkownik jest więc podwójnie zabezpieczony przed nadużyciami i oszustwami.

vipsters.com weryfikuje także prawdziwość informacji podanych podczas rejestracji zamówienia. Wynika to z naszego zaangażowania w walce z nadużyciami finansowymi w internecie oraz z troski o bezpieczeństwo naszych Klientów.

vipsters.com ustanowił procedurę weryfikacji w celu zapobiegania możliwości nieuczciwego wykorzystania konta bankowego Użytkownika. W ramach tej procedury vipsters.com zastrzega sobie prawo do wnioskowania o przesłanie przez Użytkownika (faksem lub mailem) kopii obu stron jego dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania. Zamówienie zostanie wysłane po otrzymaniu i weryfikacji przesłanych dokumentów. Dokumenty te należy przesłać w ciągu sześciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

vipsters.com zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku nieotrzymania dokumentów lub w przypadku otrzymania fałszywych dokumentów. Użytkownik zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia drogą mailową.

Artykuł 7. Dostawa produktów

7.1 Postanowienia ogólne

Ze względów logistycznych nie dostarczamy przesyłek na adres baz wojskowych.

Produkty są dostarczane na adres podany podczas składania zamówienia.

vipsters.com zastrzega sobie prawo do przetwarzania (podziału) przesyłki. Opłata za przetworzenie i dostawę będzie równa opłacie za jedną przesyłkę.

Terminy dostaw produktów będących przedmiotem różnych kampanii mogą się różnić. Przewidywany termin dostawy podany jest w podsumowaniu zakupu wysyłanym drogą elektroniczną oraz w zakładce Moje konto / Moje zamówienia.

vipsters.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe na skutek wyjątkowych sytuacji (np. trudne warunki klimatyczne). Informacja dotycząca ewentualnego opóźnienia jest dostępna w zakładce Moje konto / Moje zamówienia.

Koszty transportu i dostawy produktów ponosi Użytkownik. Informacje o wysokości kosztów dostawy są podane w momecie składania zamówienia.

7.2 Sposób dostawy

Produkty wysyłane są wyłącznie na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa,

www.dpd.com.pl, e-mail: dpd@dpd.com.pl, tel. 022 577 55 00, fax 022 577 55 50

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368

NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 88.604.000,00 PLN

Dostawa za pośrednictwem DPD: nasz przewoźnik dostarcza przesyłkę na wskazany przez Użytkownika adres. Dostawa jest realizowana przez kierowcę, który nie jest upoważniony do wejścia do domu Klienta.

7.3 Dostawa

Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający wysyłkę zamówienia w dniu, w którym opuszcza ono nasz magazyn we Francji. Całkowity cykl dostawy (od wysłki do momentu dostarczenia zamówienia) może trwać do 5 dni roboczych.

W momencie przejęcia zamówienia przez przewoźnika DPD Polska Użytkownik otrzymuje e-mail informujący o przewidywanym terminie dostawy przesyłki.

Zamówienia są dostarczane na terenie Polski w ciągu od 24 do 48 godzin.

Dzień przed dostawą Użytkownik otrzymuje e-mail informujący o terminie dostarczenia przesyłki. Użytkownik ma możliwość zmiany przedziału czasowego i miejsca dostawy. Rano w dniu dostawy Użytkownik otrzymuje drugi e-mail z potwierdzeniem godziny i miejsca dostawy zamówienia. Jeśli Użytkownik nie zmienił godziny lub miejca dostawy dzień wcześniej, ma nadal taką możliwość, odpowiadając na drugi e-mail.

W przypadku nieobecności Użytkownika w momencie dostarczenia przesyłki firma DPD pozostawia awizo informujące o adresie i ostatecznej dacie odbioru zamówienia. Użytkownik ma 7 dni na odebranie swojej przesyłki z agencji, której adres figuruje w awizo.

Jeśli po czterech próbach przesyłka nie zostanie dostarczona do Użytkownika, jest ona odsyłana do Showroomprive.

W przypadku gdy przesyłka powraca do naszej siedziby z powodu niemożności jej dostarczenia (przekroczenie czasu dostawy, nieprawidłowy adres odbiorcy itp.), Użytkownik jest o tym automatycznie powiadamiany drogą mailową. Showroomprive zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli Użytkownik nie odpowie na wiadomość w ciągu 48 godzin od momentu jej otrzymania. Koszt dostawy nie jest zwracany.

7.4 Towar niezgodny z zamówieniem

W momencie dostawy przesyłki należy pokwitować jej odbiór. Przed pokwitowaniem odbioru należy sprawdzić stan przesyłki - w przeciwnym razie Showroomprive odmówi ponoszenia odpowiedzialności za ewentualną niezgodność otrzymanych produktów.

Po otrzymaniu przesyłki należy:

 • Sprawdzić zgodność dostarczonego towaru.
 • Wskazać wszelkie nieprawidłowości w przewidzianym do tego celu formularzu, pamiętając o tym, aby się podpisać.

Aby zwrócić zamówiony towar, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta w ciągu 14 dni od dnia dostawy i odesłać towar. Po upływie tego terminu zwrot towaru nie będzie możliwy.

7.5 Niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie dostawy

W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia zamówienia Użytkownik może skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, pisząc na adres obslugaklienta@vipsters.com.

W przypadku nieotrzymania przesyłki w przewidzianym terminie Klient może zobowiązać vipsters.com do wysłania jej w terminie późniejszym, wysyłając odpowiednie pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłając na innym trwałym nośniku.

Jeśli przesyłka nie zostanie doręczona w dodatkowym terminie, Klient może w ten sam sposób (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłając na innym trwałym nośniku) wystąpić o anulowanie zamówienia.

vipsters.com zobowiązuje się wykonać przelew zwrotny do banku Klienta w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

Jeśli zostało otwarte dochodzenie w firmie kurierskiej (spowodowane długim czasem dostawy przesyłki, niedostarczeniem paczki itp.), Użytkownik ma 6 miesięcy od planowanej daty dostarczenia zamówienia, aby powiadomić o tym vipsters.com. Po upływie tego czasu żadna reklamacja nie będzie brana pod uwagę.

7.6 Specjalne oferty dotyczące kosztów wysyłki

Showroomprive.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania ofert cenowych dotyczących kosztów wysyłki poszczególnych zamówień.

W przypadku zmniejszenia kosztów przesyłki Użytkownik vipsters.com zostanie powiadomiony o zmianie w momencie składania zamówienia.

Artykuł 8. Prawo do odstapienia od umowy i zwrot produktów

8.1 Postanowienia ogólne

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 w sprawie praw konsumentów, Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty jego otrzymania poprzez złożenie oświadczenia (poinformowania) Showrooprive.pl o odstąpieniu od umowy sprzedaży, wysyłając e-mail na adres obslugaklienta@vipsters.com lub wypełniając formularz zwrotu towaru poprzez konto Showroomprive. Aby wypełnić formularz, należy przejść do zakładki « Moje konto », „Moje zamówienia”, wybrać zamówienie z listy,kliknąć na „Szczegóły”, a następnie na „Zwrot produktu”

Brak bądź uszkodzenie elementów produktu może skutkować zmniejszeniem zwracanej kwoty.

Jeśli Użytkownik chce zwrócić jeden z tych produktów z powodu innego niż zmiana zdania, może skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, wysyłając e-mail na adres obslugaklienta@vipsters.com.

Anulowanie zamówienia, którego dostawa jest określona jako Express Dostawa, nie jest możliwe. W przypadku przypadkowego złożenia takiego zamówienia należy w terminie czternastu (14) dni od otrzymania przesyłki poinformować vipsters.com o chęci odstąpienia od umowy, a następnie – w terminie czternastu (14) dni od daty poinformowania o chęci odstąpienia od umowy – odesłać przesyłkę.

8.2 Wyjątki

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 w sprawie praw konsumentów prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy artykułów należących do wymienionych poniżej kategorii:

a) umów o świadczenie usług, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęto za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę utraci on przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy;

b) dostarczania towarów lub świadczenia usług, których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy;

c) dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;

d) dostarczania towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;

e) dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) dostarczania towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;

g) dostarczania napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli;

h) dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) dostarczania gazet, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę takich wydawnictw;

j) świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii lub usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli umowa przewiduje konkretny dzień lub okres świadczenia usługi;

k) dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i po przyjęciu przez niego do wiadomości utraty w ten sposób przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.

Zwrot przesyłek zawierających te artykuły nie jest możliwy. Tym niemniej, zamówienia zawierające wymienione poniżej produkty mogą być anulowane podczas trwania kampanii, za wyjątkiem kampanii typu Express Dostawa.

8.3 Zwroty

W przypadku niezgodności zamówienia lub w przypadku chęci odstąpienia od umowy Produkty należy zwrócić vipsters.com zgodnie z następującymi wymogami:

 • Produkt należy zwrócić bezzwłocznie, najpóźniej czternaście (14) dni od chwili poinformowania vipsters.com o chęci odstąpienia od umowy.
 • Produkt podlega zwrotowi w stanie niezmienionym i, jeśli jest to możliwe, w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi dostarczonymi jednocześnie akcesoriami.
 • Jedynie produkty nieużywane i odesłane w stanie pozwalającym na ponowną sprzedaż podlegają zwrotowi. Dopuszcza się możliwość przetestowania produktu w celu sprawdzenia jego cech i poprawnego funkcjonowania w granicach zwykłego użytkowania.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niektóre towary ze względu na zasady ochrony zdrowia lub ze względów higienicznych podlegają zwrotowi jedynie, jeśli ich oryginalne opakowanie nie zostało otwarte po dostarczeniu (na przykład: kosmetyki, tekstylia kosmetyczne, kolczyki, zabawki erotyczne, produkty z wbudowanym licznikiem kilometrów lub czasu użytkowania).
 • Przesyłki, na których nie można zidentyfikować nadawcy (nazwa, adres, numer zamówienia), nie będą przyjmowane do zwrotu.

Koszty zwrotu towaru pokrywa Użytkownik, o ile zwrot ten nie był spowodowany faktem czasowej lub trwałej niemożności zrealizowania przez vipsters.com świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

Odstąpienie od umowy pociąga za sobą pełny zwrot kwoty zapłaconej podczas składania zamówienia w terminie czternastu (14) dni od daty poinformowania o chęci odstąpienia od umowy. Po wypełnieniu formularza zwrotu towaru poprzez konto Klienta,(aby edytować formularz, należy przejść do zakładki „Moje konto” „Moje zamówienia”, wybrać zamówienie z listy, kliknąć na „Szczegóły”, a następnie na „Zwrot produktu”) należy wydrukować gotowy formularz oraz etykietę zwrotną. Wydrukowany formularz należy dołączyć do przesyłki, a etykietę nakleić w widocznym miejscu. Uwaga: Etykieta zwrotna nie zwalnia Klienta z opłaty wiążącej się ze zwrotem towaru.

Proszę zachować dowód wysyłki jaki otrzymasz przy nadaniu zwrotu towaru. Jest to pisemne oświadczenie dostawcy usług transportowych lub usług pocztowych wskazujące nadawcę i odbiorcę przesyłki. Jednocześnie uzasadnia ono rzeczywisty zwrot towaru. W przypadku nieotrzymania zwrotu przez vipsters.com klient będzie zobowiązany do przedstawienia dowódu nadania przesyłki zwrotnej

Zwrot pieniędzy jest realizowany w gotówce i/lub kuponie promocyjnym, w zależności od formy płatności zastosowanej przy zakupie.

Procedurę zwrotu otrzymanych przesyłek znajdziesz w zakładce: Jakie są warunki zwrotu towarów?

Przypominamy, że w przypadku zwrotu Produktów z powodu ich niezgodności z zamówieniem konieczne jest dostarczenie nam deklaracji niezgodności. W przypadku podania nieprawdziwego powodu zwrotu zamówienia Klient zostanie obciążony karą w wysokości dwudziestu czterech (24) PLN.

Zakupiony towar należy zwrócić na adres:

Showroomprive warehouse
Stobno 74
72-002 Dołuje

8.4 Postępowanie reklamacyjne

Zwrot wszystkich zamówionych produktów lub usług pociąga za sobą wystąpienie o zwrot kosztów równy całkowitej kwocie zapłaconej przez Użytkownika przy zakupie.

W przypadku zwrotu całości zamówienia vipsters.com zwraca także koszty dostawy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wyborem innego niż najtańszy rodzaju dostawy udostępnionego na stronie, zgodnie z ustawą.

Zwrot części zamówienia pociąga za sobą zwrot kosztów zwracanego produktu (produktów). Koszt dostawy nie podlega zwrotowi, gdyż nie ulega on zmianom w zależności od ilości zamówionych produktów.

Showroomprive stosuje następujące zasady:

 • Pełny zwrot pieniędzy w gotówce i / lub kuponu, w zależności od formy płatności stosowanej przy zakupie online.
 • Zwrot pieniędzy nie pociąga Klienta do pokrycia żadnych kosztów
 • Zwrot kosztów na konto bankowe Klienta nastąpi niezwłocznie, w terminie czternastu (14) dni od poinformowania o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownik otrzyma e-mail informujący o dacie i kwocie transakcji. Każdy zwrot zostanie dokonany w sposób analogiczny do zastosowanych podczas zakupu środków płatności. Kupony są uważane za priorytetową formę zapłaty.
 • Zwrot kosztów może zostać odłożony do momentu otrzymania zwracanej przesyłki lub przekazania vipsters.com dowodu nadania zwrotu.
 • Żaden zwrot za pobraniem nie będzie przyjmowany.
 • Zgodnie z prawem bankowym zwrot nie może być zrealizowany na kartę płatniczą, której okres ważności dobiegł końca. W tym przypadku vipsters.com zastrzega sobie prawo do żądania wszelkich informacji umożliwiających dokonanie zwrotu.
Artykul 9. Gwarancje

9.1 Gwarancja prawna

vipsters.com zobowiązuje się przestrzegać gwarancji dotyczącej produktów niezgodnych z zamówieniem oraz produktów wadliwych w rozumieniu obowiązującego prawa.

W przypadku niezgodności produktu z zamówieniem gwarancja obejmuje:

- naprawę lub wymianę produktu, w zależności od jego dostępności,
- zwrot kosztu produktu (przy jednoczesnym zwrocie produktu) lub części kosztu produktu (w przypadku zatrzymania produktu).

W przypadku produktów z wadą ukrytą Klient ma możliwość:

- zatrzymać produkt, występując jednocześnie o zwrot części jego kosztu,
- zwrócić produkt, występując jednocześnie o zwrot całości jego kosztu.

9.2 Gwarancja komercjalna

Gwarancja komercjalna odnosi się do stosunków zobowiązaniowych między przedsiębiorcą, a konsumentem i ma na celu zwrot kosztów, wymianę lub naprawę produktów w przypadku, gdy przedsiębiorca zobowiąże się do ochrony konsumenta wykraczającej poza obowiązki ustawowe.

Informacja o gwarancji komercjalnej w jednoznaczny sposób wskazana jest w opisie każdego produktu, którego dotyczy.

Jeśli w opisie produktu nie ma mowy o przysługującej gwarancji, oznacza to, że dany produkt nie jest objęty gwarancją komercjalną.

Aby dowiedzieć się więcej o gwarancji komercjalnej wybranego produktu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

Artykuł 10. Kupony promocyjne

10.1 Informacje ogólne

Dostępne na koncie Użytkownika kupony promocyjne można wykorzystać na stronie www.vipsters.com do opłacenia całości lub części zamówienia (nie licząc kosztów dostawy).

Jeśli warunki użycia danego kuponu nie wskazują inaczej, kupony promocyjne podlegają następującym zasadom przydzielania i użytkowania:

 • można je wykorzystać na zamówienia powyżej określonej kwoty minimalnej;
 • są jednorazowe;
 • nie łączą się ze sobą;
 • stanowią pełnoprawny środek płatności, którego nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

Kupony promocyjne można wykorzystać do opłacenia zamówienia na kwotę niższą niż wartość kuponu. W przypadku zakupu produktów za kwotę niższą niż wartość kuponu niewykorzystana kwota kuponu przepada.

W przypadku nieuczciwego wykorzystania kuponów promocyjnych przez Użytkownika strony firma vipsters.com automatycznie anuluje zamówienia, których ta sytuacja dotyczy.

Firma vipsters.com zastrzega sobie prawo do tymczasowego zwiększenia wartości kuponu i powrócenia do wartości bazowej 50 PLN bez uprzedniego informowania Użytkowników. Zwiększenie wartości kuponu nie zmienia przytoczonych wyżej warunków jego przydzielania i użytkowania.

W przypadku poważnych nieprawidłowości w stosowaniu przez Użytkownika kuponów promocyjnych vipsters.com podejmie wszelkie niezbędne środki, takie jak zawieszenie dostępu do serwisu lub wykluczenie Użytkownika, aby zapobiec ponownemu powstawaniu tych nieprawidłowości.

10.2 Zapraszanie znajomych

Rejestracja na stronie www.vipsters.com może odbyć się za pośrednictwem programu zapraszania przez Użytkowników nowych członków.

Dzięki zapraszaniu znajomych do rejestracji na stronie Użytkownik może otrzymać kupony promocyjne o wartości 65 PLN. Aby tak się stało, niezbędne jest spełnienie poniższych zasad użytkowania i przydzielania kuponów.

Kupony promocyjne przyznawane w ramach programu zapraszania znajomych podlegają następującym zasadom użytkowania:

 • mogą zostać wykorzystane na zamówienie powyżej 175 PLN, nie licząc kosztów dostawy;
 • są ważne jeden (1) rok na stronie www.vipsters.com;
 • mogą łączyć się ze sobą oraz z dodatkowymi kuponami otrzymanymi w ramach zapraszania znajomych, lecz nie łączą się z kuponami promocyjnymi innego typu.

Zasady przyznawania jednego (1) kuponu promocyjnego w ramach programu zapraszania znajomych:

 • znajomy rejestruje się na stronie www.vipsters.com. przy użyciu kodu otrzymanego od Użytkownika;
 • znajomy składa pierwsze zamówienie na stronie www.vipsters.com;
 • kupon promocyjny pojawia się na koncie Użytkownika 21 dni po złożeniu przez znajomego pierwszego zamówienia, pod warunkiem, że zamówienie to nie zostanie anulowane.

Gdy Użytkownik zdobędzie pięć (5) kuponów promocyjnych w ramach programu zapraszania znajomych, na jego koncie automatycznie pojawi się dodatkowy kupon promocyjny o wartości 45 PLN na zamówienie za min 175 PLN (nie licząc kosztów dostawy). Zasady użytkowania i przyznawania tego kuponu są następujące:

 • ważność dodatkowego kuponu promocyjnego upływa w tym samym terminie, co ważność piątego kuponu promocyjnego przyznanego w ramach programu zapraszania znajomych;
 • dodatkowy kupon promocyjny można łączyć z kuponami promocyjnymi otrzymanymi w ramach programu zapraszania znajomych;
 • dodatkowy kupon promocyjny jest przyznawany za każdym razem, kiedy Użytkownik zdobędzie pięć (5) kuponów promocyjnych w ramach programu zapraszania znajomych;
 • dodatkowy kupon promocyjny pojawia się na koncie Użytkownika 21 dni po złożeniu przez piątego znajomego jego pierwszego zamówienia pod warunkiem, że zamówienie to nie zostanie anulowane;
 • dodatkowe kupony promocyjne przyznawane są Użytkownikom, którzy otrzymali co najmniej pięć (5) kuponów promocyjnych w ramach programu zapraszania znajomych od 31/05/2017.

Artykuł 11. Prawo i jurysdykcja

Ogólne Warunki Sprzedaży są oparte na prawie francuskim.

Każdy spór dotyczący niniejszego Regulaminu Ogólnych Warunków Sprzedaży, jego interpretacji lub zasad korzystania z serwisu, który nie został rozwiązany polubownie, będzie rozstrzygany przez sąd właściwy.

Ustawienia plików „cookies”